صفحه اصلی خود قرار دهيد

 

در سال 71 در اداره ثبت شـرکتهای بندر عبـاس واقع در استان هرمزگان بشماره ثبت 1737 با موضوع حمل و نقل جاده ای کالا از بندر عباس به سایر نقاط کشور طبق مجوز راه و ترابری به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود . عملکرد شرکت بطوری بود که در اندک زمان از شرکتهای زبانزد منطقه بشمار می آمد در سال 74 فعالیت شرکت کاهش و در سال 84 با مدیریت جدید و سهامداران جدید  شروع به فعالیت نمود . لازم به ذکر است شرکت حمل و نقل امید بار بندر از معدود شرکتهای موجود در ایران است که دارای سیستم مکانیزه کامپیوتری است که شبکه و برنامه های اجرائی شرکت توسط مهندسان کارآزموده شرکت تهیه و تنظیم شده و صاحبان و نمایندگان و مشتریان آنان قادرند از هر جای ....دنیا از طریق شبکه جهانی اینترنت   گزارشات د عملکرد فعالیت های خود را مشاهده نمایند ادامه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

حمل هر گونه محموله سبک ، سنگين و فوق سنگين بدون هيچ واسطه اي از بندر عبّاس، بندر امام خمينی، بوشهر , بندر خرّمشهر , بندر انزلی و تهران با کمترين هزينه و مشارکت در حمل

ما كاركنان شرکت حمل ونقل امید بار بندر تعهد مي كنيم :

نظم و انضباط در محيط كاري، نگهداري ملزومات اداري وتجهيزات، ارائه خدمات به ارباب رجوع ورفتار مناسب با ايشان، حضور به موقع وظايف وسلسله مراتب اداري را رعايت نمائيم.

شِركت حمل و نقل اميدبار بندر به عنوان شركت حمل و نقل نمونه در سال 1387 انتخاب گرديد
آقاي محمد خواجه اي جهرمي ،
عضو هيئت مديره شرکت حمل و نقل اميد بار بندر ، به عنوان چِهره ماندگار صنعت و پالايِش نفت ايران در سال 1387 انتخاب گرديد عكس 1

 
تقديرنامِه براي سيستم نوين مديريت پايانِه هاي بار
 

   لينک های ديگر 

   

آهنگ